OPSWAT-big-image
OPSWAT
436-438 Nguyen Thi Minh Khai, TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty: 25-99
Loại hình: Outsourcing

Công TY TNHH Một Thành Viên OPSWAT là một công ty phần mềm có trụ sở tại San Francisco cung cấp các giải pháp để bảo mật và quản lý cơ sở hạ tầng CNTT.

Được thành lập vào năm 2002, OPSWAT cung cấp các giải pháp cung cấp khả năng quản lý các thiết bị đầu cuối và mạng và giúp các tổ chức bảo vệ chống lại các cuộc tấn công bằng 0 ngày bằng cách sử dụng nhiều chức năng quét vi-rút và lọc tệp chi tiết.

Các ứng dụng trực quan và bộ phát triển toàn diện của OPSWAT được triển khai bởi các khách hàng SMB, doanh nghiệp và OEM đến hơn 100 triệu điểm cuối trên toàn thế giới.