Pasona Tech Vietnam-big-image
Pasona Tech Vietnam
E-Town, 364 Cong Hoa, TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty: 100-499
Loại hình: Product

Công TY TNHH PASONA TECH Việt NAM - Pasona Tech Việt Nam, chuyên cung cấp dịch vụ phần mềm, kỹ thuật ứng dụng, ...

Pasona Tech Việt Nam là công ty 100% vốn Nhật Bản, chuyên cung cấp dịch vụ phần mềm, kỹ thuật ứng dụng, dịch vụ giới thiệu việc làm, v.v... cho các công ty Nhật Bản trong và ngoài nước.