Resola Inc-big-image
Resola Inc
Viwaseen Tower, 48 To Huu, Hà Nội
Quy mô công ty: 25-99
Loại hình: Product

Resola là công ty hàng đầu trong ngành ConversationTech.

Chúng tôi đang cung cấp dịch vụ cho hơn 400 công ty tại Nhật Bản.

Tầm nhìn của chúng tôi

Tiếp tục tạo ra tương lai giúp cuộc sống của mọi người trở nên thuận tiện và thú vị hơn.

Nghĩ về môi trường làm việc của kỹ sư

Để đạt được tầm nhìn của mình, chúng tôi đặt ưu tiên hàng đầu vào cách chúng tôi có thể cải thiện khả năng sáng tạo của các kỹ sư.

Đa dạng

Chúng tôi là một nhóm kỹ sư đa dạng đến từ 8 quốc gia; Nhật Bản, Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ, Pháp, Brazil và Philippines.