Sacombank-big-image
Sacombank
266-268 Nam Ky Khoi Nghia, TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty: 1000-4999
Loại hình: Product

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) là một ngân hàng thương mại cung cấp một loạt các dịch vụ ngân hàng cho các khách hàng tư nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam.

Ngân hàng cung cấp các khoản tiền gửi ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, các khoản vay cá nhân và doanh nghiệp, giao dịch ngoại hối, tài trợ thương mại quốc tế, quản lý tài sản, cho thuê tài chính và dịch vụ chuyển tiền và các dịch vụ thẩm định.