Simple Tech Investment-big-image
Simple Tech Investment
402 Nguyen Thi Minh Khai, TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty: 25-99
Loại hình: Outsourcing

STI ứng dụng công nghệ để giúp doanh nghiệp khắp Đông Nam Á chuyển đổi số.

Chúng tôi vừa mới bắt đầu hành trình chuyển đổi toàn bộ tổ chức, từ sản phẩm sang văn hóa. Chúng tôi đang phát triển nhanh chóng với sứ mệnh trở thành người bạn đồng hành với cả người tìm việc và nhà tuyển dụng trên hành trình của họ, đồng thời trang bị cho họ những công cụ tốt nhất giúp họ trong suốt chặng đường.