Tin Viet Finance (VietCredit)-big-image
Tin Viet Finance (VietCredit)
Dreamplex 195, 195 Dien Bien Phu, TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty: 5000-9999
Loại hình: Product

Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit), tiền thân là Công ty Tài chính Cổ phần Xi Măng (CFC).

Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt được thực hiện các hoạt động của công ty tài chính tổng hợp theo quy định của pháp luật và của NHNN, gồm các hoạt động như: Huy động vốn, Cấp tín dụng, và các hoạt động khác.