Trusting Social-big-image
Trusting Social
132 Ham Nghi, TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty: 10-24
Loại hình: Product

Trusting Social là một công ty Fintech AI.

Trusting Social là một công ty Fintech AI đi tiên phong về Alternative Credit Scoring cho các thị trường mới nổi bằng việc sử dụng dữ liệu viễn thông và các nguồn dữ liệu mới khác. Chúng tôi nhằm mục đích cung cấp credit scores cho 1 tỷ người tiêu dùng không có tài khoản ngân hàng, hiện đang không có quyền truy cập vào tín dụng chính thức. Chúng tôi nhắm đến các thị trường mới nổi trên toàn thế giới, với trọng tâm ban đầu là Đông Nam Á và Ấn Độ.

Trusting Social bao gồm các nhà khoa học dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Stanford, Microsoft, IBM vv, và các nhà lãnh đạo ngân hàng từ Goldman Sachs, Credit Suisse và Barclays. Được thành lập tại Silicon Valley, Trusting Social hiện có trụ sở tại Singapore, với phòng thí nghiệm R & D ở Hồ Chí Minh và các văn phòng tại Hà Nội, Manila và Jakarta.