TSDV - Toshiba Software Development-big-image
TSDV - Toshiba Software Development
VIT Building, 519 Kim Ma, Hà Nội
Quy mô công ty: 100-499
Loại hình: Product

Công ty TNHH phát triển phần mềm Toshiba - Toshiba Software Development, một công ty phần mềm chuyên về các sản phẩm kỹ thuật số và cơ sở hạ tầng xã hội.

Được thành lập vào tháng 4/2007, công ty TNHH phát triển phần mềm Toshiba là một công ty có 100% vốn đầu tư từ tập đoàn Toshiba (Nhật Bản).

Chúng tôi chuyên về:
• Phát triển phần mềm đối với các sản phẩm của Toshiba
• Phát triển Công nghệ cơ bản cho phần mềm
• Phát triển hệ thống LSI (Large Scale Integrated Circuit)
• Phát triển Công cụ hỗ trợ phát triển.