Vietmap-big-image
Vietmap
3 Tran Nhan Ton, TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty: 25-99
Loại hình: Product

Công ty TNHH Ứng Dụng Bản Đồ Việt - Vietmap, là một trong những công ty hàng đầu của Việt Nam về bản đồ số, cung cấp các dịch vụ và giải pháp ứng dụng GIS.

Công ty TNHH Ứng Dụng Bản Đồ Việt (Vietmap Co., Ltd) được thành lập vào năm 2006 bởi các chuyên gia có trình độ cao, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực GIS (Geographic Information System - hệ thống thông tin địa lý) và công nghệ thông tin.

Hiện công ty gồm các bộ phận:

- Bộ phận xây dựng bản đồ số.
- Bộ phận cung cấp phần mềm và thiết bị dẫn đường.
- Bộ phận cung cấp dịch vụ quản lý đội xe.