Woowa Brothers-big-image
Woowa Brothers
Friendship Tower, 31 Le Duan, TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty: 25-99
Loại hình: Product

Woowa Brothers là công ty khởi nghiệp vận hành ứng dụng giao thức ăn hàng đầu của Hàn Quốc có tên Baedal Minjok.

Công ty này vừa gia nhập nhóm kỳ lân thế giới khi nhận được khoản đầu tư đảm bảo trị giá 320 triệu USD vào tháng 12 năm 2018 đưa mức định giá của công ty lên hơn 1 tỷ USD.