Scandinavian Software Park-big-image
Scandinavian Software Park
Peakview Tower, 36 Hoang Cau, Hà Nội
Quy mô công ty: 25-99
Loại hình: Product

Scandinavian Software Park tập hợp các kỹ sư phần mềm tại một số công ty SaaS hàng đầu thị trường của Scandinavia.

Các công ty SaaS hàng đầu này đang phát triển các sản phẩm tiên tiến cho nhiều ngành công nghiệp trên khắp thế giới.

The Park được thành lập bởi nhà đầu tư tăng trưởng Scandinavia Monterro để hỗ trợ các công ty trong danh mục đầu tư của họ phát triển phần mềm chất lượng cao tại Việt Nam.

Giới thiệu về Monterro: Monterro là nhà đầu tư phần mềm B2B hàng đầu ở Bắc Âu, với sứ mệnh biến các công ty phần mềm Bắc Âu thành những người dẫn đầu thị trường. Với kinh nghiệm hoạt động từ các công ty đang phát triển và điều hành thành công như Pointsec, Episerver và Orc Software, Monterro tích cực hỗ trợ các công ty trong danh mục đầu tư của mình trong mọi khía cạnh tăng trưởng.