Skedulo Vietnam-big-image
Skedulo Vietnam
An Phu Plaza, 117 Ly Chinh Thang, TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty: 100-499
Loại hình: Product

Skedulo đang trao quyền cho hơn 50.000 công nhân không có bàn làm việc tốt nhất của họ.


Skedulo là nền tảng để quản lý lực lượng lao động di động thông minh. Chúng tôi giúp các tổ chức quản lý lực lượng lao động di động của họ để làm hài lòng khách hàng và thu hút nhân viên của họ. Skedulo là tiêu chuẩn mới cho năng suất lao động không cần bàn.

Nền tảng Skedulo giúp doanh nghiệp quản lý, lên lịch, điều phối và hỗ trợ nhân viên không cần bàn một cách thông minh, cho dù họ là nhân viên toàn thời gian, bán thời gian hay nhân viên hợp đồng. Skedulo cung cấp cho các doanh nghiệp và các công ty thị trường trung bình một giải pháp quản lý lực lượng lao động di động với khả năng tích hợp mạnh mẽ, bao gồm tích hợp tự nhiên cho Salesforce. Với Skedulo, các doanh nghiệp có thể thống nhất các ngăn xếp công nghệ của họ và di chuyển dữ liệu đáng tin cậy trong toàn tổ chức một cách dễ dàng.